Трон

Популярно
PX Peleti XYZ Обновен
Пелети Трон Чувал

Допълнителни данни за пелетите

Производител
Трон ООД
Калоричност
5

Пелети Трон са познати на българския пазар, но не са сред най-висококачествените марки. Освен иглолистна дървесина за производството им се използва и широколистна и отпадъчна, затова качеството им не е на нивото на това на продуктите, за чието производство се използва само иглолистна дървесина.

Положителни мнения:

При оценката на пелети Трон клиентите посочват като положителен фактор за избора си най-вече цената на пелетите.

Отрицателни мнения:

Качеството на пелети Трон варира с всяка партида, което се изтъква като най-честия отрицателен фактор. При горене тези пелети не развиват бързо висока температура, а в системите се образува доста шлака, също поради използването на не много качествена суровина.

Друга честа причина за отрицателни оценки от клиентите е лошото качество на опаковките, които се късат лесно.

Производител и страна на произход на пелети Трон

Пелети Трон се произвеждат от фирма :”Трон” ООД,, базирана в с. Дунавци, община Казанлък. Производството започва през 2014 г.

Фирмата добива дървесината за производството на пелети, така че не зависи от външни доставчици на суровина. Площта на фабриката е 15 500 м2, от която 3 500 м2 е закрита площ. “Трон: ООД непрекъснато поддържа на склад запаси от минимум 5000 м3 суровина. Годишно се преработват над 35 000 м3 дървесина, като обемът на производството непрекъснато се увеличава.

Суровина и качество

На сайта на производителя се посочва, че пелети Трон са три вида според използваната за производството им суровина:

 • от иглолистна дървесина
 • от иглолистна дървесина смесена с широколистна (бук)
 • от широколистна дървесина (бук)

Характеристики на пелети Трон

На сайта на производителя е посочена информация само за характеристиките на иглолистни пелети Трон:

 • Калоричност: 5 kWh/kg
 • Пепел: < 1 %
 • Влага: 8 %
 • Кг/м3: 620 ÷ 720 Kg
 • Диаметър: 6 мм

Пелети Трон се опаковат в следните опаковки:

 • опаковки от 15 кг
 • дървени палети - на всеки дървен палет се подреждат 66 опаковки от по 15 кг; палетите са с размери 100 см на 120 см; целият палет се опакова в стреч фолио, с капак от фолио за допълнително предпазване от атмосферната влага
 • опаковки биг бег от 1000 кг.

Сертификати за произход и качество на пелети Трон

Пелети Трон отговарят на изискванията за качество на:

 • DIN 51731
 • ONORM M7135
 • DINplus

Анализите за качество са извършени от лаборатория ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД, София. Лабораторията има сертификат за акредитация на Изпитвателната лаборатория по БДС EN ISO 17025.

Протоколът за теста за качество е №6754 от 1.07.2014 г.

Поради това, че фабриката произвежда и дървени опаковки (сандъци) и за пелети се използва остатъчна суровина от това производство, според отзивите на клиентите качеството е непостоянно. Освен това използването на широколистна дървесина също означава намалена калоричност на произведените от такава дървесина пелети в сравнение с произведените от иглолистна дървесина.

Контакти с производителя

Пощенският адрес на фирма “Трон” ООД е:

ул. Изгрев 25, 6145 с. Дунавци

Цени на Пелети Трон

В тази таблица периодично ще засичаме ценате на пелети пелети Трон, така ще може да проследите актуални и историческите данни, как се движи цената на тази марка.
Период Цена за 1 тон
Забележка
януари 2021 400лв  
декември 2020 400лв.  

Потребителски отзиви

Отзив
Общ рейтинг
 
6.7
Цена
 
5.5(1)
Калоричност
 
7.5(1)
Нисък разход
 
5.0(1)
Ниско пепелно съдържание
 
7.5(1)
Образува малко шлака
 
9.0(1)
Качество
 
9.0(1)
Already have an account?
Отзива
Цена
Оптимална ли е цената спрямо качеството
Калоричност
Нисък разход
Ниско пепелно съдържание
Образува малко шлака
Качество
Отоплителна обстановка:
Коментари
шш
Общ рейтинг
 
6.7
Цена
 
5.5
Калоричност
 
7.5
Нисък разход
 
5.0
Ниско пепелно съдържание
 
7.5
Образува малко шлака
 
9.0
Качество
 
9.0
Сухи, добро изгаряне, добро горене

Отоплителна обстановка:

Вид сграда:
къща
Площ (m2)
60
Отоплителен уред
пелетна камина
Цена за тон
420
РГ
Рашко Георгиев