Какво са ФПЧ и защо да избрем пелети

Какво са ФПЧ и защо пелетите са разумно и реално решение?

Като начало, нека отбележим, че само в София над  60 000  домакинства се отопляват на твърдо гориво. Тревожно голям брой. Поради екологични причини, както и поради икономически и социални, разбира се.  Но най-вече тревожността е на критичната си точка по отношение на здравето. Ако се върнем още малко години назад ще намерим статистика за това, че 18 000 души умират преждевременно заради замърсяване на въздуха с фини прахови частици. Тази статистика е от 2013 година. Но пък през 2017 – Димитровград е един от първите 10 града в цяла Европа по замърсяване на въздуха.

Какво е това - фини прахови частици?

Тези частици са различни по форма, химичен състав, брой, размер, произход и най-сложното – по разтворимост. Те са твърди и течни.

Класирани по диаметър са:

  • ФПЧ 0.1μm - ултра фини прахови частици с диаметър по- малък от 0.1 μm

Този вид Ултрафините прахови частици в резултат на горене (като дизелови сажди), са най-многобройните в състава на ФПЧ10 в градовете.

  • ФПЧ 10μm - диаметър по- малък от 10 μm
  • ФПЧ 2.5÷10μm- груби частици с диаметър между 2.5 и 10 μm
  • ФПЧ 2.5μm с диаметър под 2.5 μm
  • ФПЧ 0.1μm - ултра фини прахови частици с диаметър по- малък от 0.1 μm

И още малко неприятна статистика – в Европейския съюз нашата държава е отговорна за 2.5% от фините прахови частици. А всъщност сме само 1% от населението на ЕС. Първата и основна причина за това положение е отоплението с дърва и въглища. В интернет се намират официални статистики, че са емитирани 44.5 хиляди тона ФПЧ10 (фини прахови частици) при това само за 2011 година. Като още по-тревожното е, че това изследване е проведено при следните обстоятелства: 40 станции са измервали замърсяването на въздуха като 29 от тях са били в градове, 2 станции са били в села и 9 броя по пътища и магистрали. От тези резултати може да направим извода, че основното замърсяване идва от градовете, при това не толкова от автомобилите, а от отоплението с твърдо гориво.

Tревожни факти около фините прахови частици

Само преди година (2017) България е осъдена заради мръсния въздух и поради дългогодишното ни бездействие по отношение на това, че не предприемаме мерки да намалим фините прахови частици. На делото адвокатите по обвинението, изваждат официални данни за 2005 г. че поради високи нива на замърсяване с фини прахови частици в България преждевременно са починали 1 600 човека на 1 милион жители. Или изчислено по друг начин -  11 200 на година.

За съжаление, по данни на Изпълнителната агенция по околната среда - около 51% от населението на България живее сред замърсяване с ФПЧ10.

Как се случва замърсяването с прахови частици?

Тези частици са значителна част от така наричания – атмосферен прах. Основните източници на такова замърсяване са природни явления или човешки дейности. Прашните бури по природни причини, например вулканични изригвания, причиняват по-високи нива на замърсявания на ФПЧ10 и ФПЧ2.5-10. Това са завишени резултати заради пясъчни ветрове, разпрашаване на почвата, вулкани… В такива ситуации рисковете са големи за здравето, защото върху този вид прахови частици има бактерии, гъбички, вируси и вдишвайки замърсен въздух те попадат в организма ни респективно – пряко ни влияят на здравето.

Другият начин по който въздухът се замърсява с фини прахови частици е битовото отопление, когато то е на въглища и дърва. В домакинствата не малко готварски и отоплителни печки са все още на този вид горивен материал. Въпреки че не по-малко вредно е и отоплението чрез газ и нафта. А тук е моментът да кажем, че изгорелите газове от автомобилите също имат не малък принос за мръсният въздух, особено дизеловите МПС.

Но фини прахови частици се получават и от триенето на гуми, спирачки, пътна настилка. В това число немаловажно е и опесъчаването, а също и непочистването на пътищата. Все по-разрастващият се строителен бизнес също е значителна човешка дейност отговорна за завишените нива на фини прахови частици във въздуха. Селскостопанската дейност – въздушно наторяване и обезпаразитяване, палене на стърнища и др. както и пушенето в затворени помещения са допълнителни замърсители също способни да завишат нивата на ФПЧ.

Какво е решението и най-лесната, реалистична и най-бързо приложима алтернатива за разрешаване на този екологичен проблем с пряко влияние върху човешкото здраве?

Европейската и световна практика показаха, че замяната на дървата и въглищата като горивен материал за отопление с това да използваме дървесните пелети за същата цел е най-оптимално и бързо-приложимо. Не само като алтернатива, а и като превантивна мярка.

Технологията за изработването на дървесните пелети е такава, че крайният продукт е екологично гориво. В България вече е тенденция да се внедрява този начин на отопление, но за съжаление все още недостатъчно общообхватна. Незнанието или неразбирането от страна на домакинствата, както и финансовите възможности са пречки този вид горивен материал да замени въглищата и другите традиционно използвани горива, които замърсяват въздуха.

Предвидени са европейски средства за градовете с най-високо замърсяване с фини прахови частици, за да се подменят печките на дърва и въглища с такива, работещи с по-екологични горивни материали.

Такава мярка е залегнала в оперативна програма „Околна среда“.

Наличният ресурс на програма „Околна среда“ за периода 2014 – 2020 г. е 3,9 млрд. лева.

Прахът причинява или провокира много заболявания на белите дробове, засилва и провокира редица алергии и всякакви дихателни неразположения. Но вече има не малко научни доказателства, че силното прахово замърсяване има пряко въздействие върху сърдечно-съдовата и нервната система.

Колкото по-малки са праховите частици, толкова рискът е по-голям, защото много по-лесно навлизат в дихателната система на човек.

Фините прахови частици са токсични. Те са приносители на органични химикали, оловованадийберилийалуминийживак, въглеводородни съединения, метали, почва, вируси, гъбички, бактерии и песъчинки.

Помещенията, в които се отоплява и готви с печки на дърва и въглища, най-често не са добре проветрявани, а на естествена вентилация не може да се разчита. Така се събира много висока концентрация на фини прахови частици, а във въздуха има високи нива на серни и азотни оксиди. Това носи голям здравословен риск за децата и жените, които прекарват повече време в такива помещения. В най-добрия случай резултатите са хроничен бронхит или по-леки белодробни смущения сравнение със сериозните и необратими болести на дихателната система.

Много високите нива на фини прахови частици особено за продължителен период са висок риск за преждевременна смъртност на хора със сериозни заболявания. Животът в такава среда влошава състоянието на централната нервна система, репродуктивната, както и сърдечно–съдовата. Саждите могат да останат в дихателната система много години и бавно, но системно да вредят на здравето.

Защо екологичният горивен материал - дървесни пелети е най-доброто решение за отопление?

Когато се горят въглища, дърва, газ, нефт – се отделя въглероден диоксид, който е причина за парниковия ефект. Съответно това неминуемо означава екологични проблеми. При използването на дървесни пелети почти не се отделят фини прахови частици. Те също така абсорбират същото количество въглероден диоксид, което и отделят докато горят. Когато се изгарят дървесни пелети сравнено с изгарянето дърва за огрев, въглища  замърсяването е 95% по-малко при сравняване . Тази невероятно огромна разлика, която е в полза на пелетите прави този екологичен за използване продукт най-безопасен за отопление и приготвяне на храна.

Разбира се, допълнителните свойства на пелетите поставят на челно място този горивен материал по характеристики важни от икономическа гледна точка. Освен силния топлинен ефект, важно предимство е, че високите температури се постигат доста бързо. Това прави дървесните пелети много по-евтин консуматив, дори от газта.

Ниската цена като консуматив се формира и от това че транспорта и съхраняването на пелетите не причинява трудности и не се изискват специални условия. Пелетите запазват целостта си, защото имат висока плътност. Произведени са в много компактна малка форма, което ги прави изключително удобни от гледна точка на използване. Те се произвеждат така че проникването на влага в тях е почти невъзможно. Освен това могат да бъдат съхранявани изключително близо до отопляваното помещение, защото поддържат така нареченото самогорене. А чисто технологично - цялата система за отопление с пелети е организирана така, че зареждането с нужното количество гориво е автоматично.

Какъв е начинът за производство на  пелетите?

Производството на пелети се осъществява основно от дървесни отпадъци, трици, дървесни кори … които се гранулират като се пресоват. Не е нужно да се използват химически вещества в цялата технология.

Около 4 максимум до 7 кубика дървесни отпадъци са необходими за да се произведе 1 тон пелети. Вида на дървеният материал и неговата влажност са основно определящи за количеството на крайната суровина. Търсенето и износът на пелети нараства с доста бързо темпо и поради това вече има немалко производители.

Производството преминава през няколко важни етапа

  • Първият етап е надробяването и смилането на дървесината, за да се изсуши равномерно и бързо. По този начин дървесните частици са еднакви по големина и процесът протича качествено. Технологичното оборудване е мелница тип барабанен или чукова мелница. Когато вече смеления дървесен материал се съхранява правилно това дава гаранция за качество на крайния продукт.
  • Следващият етап е сушенето, което се извършва, за да се постигне подходяща влажност. Когато влажността е над 15% това затруднява пресоването на дървесните пелети. От своя страна има риск самите пелети да не са качествено гранулирани. Освен това, когато е налична излишна влага в пелетите, тогава доста се затруднява използването им, а често са и изобщо негодни като гориво. За да се получи продукт с високо качество максимално допустимата  влажност на едро-смления продукт трябва да е около 10% независимо дали сушилнята е барабанна или лентова.

Дървесните пелети могат да се използват както за битово така и за индустриално отопление.  Също така могат да се използват и за производството на електричество. Затова има и различни видове котли за дървесни пелети, които са с различен диапазон на предназначение и мощности.

Остатъчния материал след изгарянето на дървесните пелети е минимален като количество. Затова почистването от пепелта е през големи времеви периоди. Разбира се, това е и практическият знак за екологичността на този горивен продукт.

Камините за пелети са основно два вида – вградени и външни

Водещо при изборът е каква камина за дървесни пелети да изберете са личните предпочитания и възможностите на помещението. Външните камини могат да работят само с пелети. Те са с различни дизайни, но също така могат да се декорират допълнително, например с керамични панели. Този вид камини са с двоен кожух. При вградените камини може да се използват и дърва. Тогава обаче е сигурно високата прашност при изгаряне. Не е нито здравословно, нито приятно за почистване и поддържане.
Друга разлика между вградените и външните камини за пелети е в големината на камерите. Стоящите камини са с по-малка камера.

Дървените пелети са доходен бизнес, защото износът нараства със всяка година. Но и в България този вид продукт е много търсен, защото все повече домакинства започват да се отопляват екологичното гориво. В промишлеността дървесните пелети отдавна са заели своето значимо място. Предимствата, но и бъдещето е в биогиривата.

Домакинствата, които вече се отопляват с пелети практически усещат, че освен здравословните ползи, топлината и уюта – този избор е и добра инвестиция. Колкото и да е скъпа цялата технологична част – котле и всички други необходимости, за да се изгради система за отопление чрез дървесни пелети, то още от първата година инвестицията започва да се възвръща осезаемо.

Производството на дървесни пелети нараства, защото пазарът се разширява изключително бързо не само в България, а и в Европа.

А това е така, защото прогнозите на икономисти и еколози са за сигурна и по-ниска цена на този на дървесните пелети за в бъдеще сравнение с природния газ.

За финал може да обобщим, че биогоривото на бъдещето са дървесните пелети, защото те са екологичната алтернатива на съществуващите горива. Това е единственият горивен материал, който доказано гарантира здраве, дълголетие, ниски разходи и оптимално качество.

В България съществува парадокса, че масовото въвеждане като основен източник на отопление на дървесните пелети всъщност е процес, който е по-бавен от самото им изобретяване. Причините са разнообразни – от недостатъчна информираност, неправилно и необективно разпространяване на технически характеристики и други важни спецификации за пелетите до инертността на хората, която пречи за взимането на по-делови решения, когато става дума за иновации. Реално, здравословните щети, които нанасят фините прахови частици изискват много по-големи средства за лечение, терапия и профилактика, отколкото подмяната на оборудването за отопление от такова за въглища и дърва на котли и печки за дървесни пелети.

Митове за пелетите

9 разбиващи мита за използването, съхранението и горенето на пелети.
Митове