Складиране и съхранение на пелетите

Складиране и съхранение на пелетите

С нарастването на популярността на пелетите като удобно и калорично гориво е важно да уточним основните правила за съхраняването им. Те са свързани на първо място с предпазването от влага, тъй като при овлажняване те ще се превърнат в дървесни стърготини. Освен това влажните пелети могат да блокират подаващия механизъм.

На второ място, опаковките с пелети трябва да се предпазват от пряка слънчева светлина – полипропиленовият материал, в който се опаковат пелетите, се разрушава под действието на горещото слънце.

Започнете с оглеждането на торбите с пелети

Огледайте торбите, в които са опаковани пелетите, и ако забележите разкъсани места или дупки, трябва да ги затворите. За целта използвайте водоустойчива лента, а можете да обвиете торбите в стреч фолио.

Не допускайте условия, благоприятстващи пропускане на влага в пелетите

Тъй като пелетите се характеризират с много нисък процент влажност, е важно да се предпазят от навлажняване при складиране. Производителите поставят полиетиленови пликове вътре в торбите, които се пълнят с пелети. Така още при транспортирането пелетите вътре в торбите се запазват от овлажняване, а и при съхраняване допълнителният полиетиленов слой ще бъде добра защита.

Препоръчваме ви да подреждате торбите с пелети върху основа, оформена от палет и върху него картонена подложка.

Съхраняване на пелетите в помещение

  • Предпазване от влагата: Разбира се, самото помещение, в което ще съхранявате пелетите, трябва да не е влажно, с образуване на мухъл. Важно е също да не е изложено на риск от наводняване. Ако това е маза, трябва да сте особено внимателни, тъй като нивото й дава възможност при евентуално наводнение водата лесно да проникне вътре.
  • Температурата на помещението не е от значение: Не се безпокойте, че трябва да поддържате определена температура в помещението, независимо дали това е маза, гараж или друго помещение.
  • Подът: Най-важно е, ако подът е бетонен или от пръст, пелетите да не се складират направо на него. Това може да доведе до овлажняване.
  • Оставете празно пространство в склада: Още едно важно условие за правилно складиране на пелетите в помещение е да не се запълва цялото пространство, а да се остави празна част от него. Това спомага за проветряването на пелетите.
  • Между стековете с торби с пелету също трябва да се оставят междини.
  • Осигурете два отвора: единият ще служи за зареждане с пелети, а другият ще осигурява естественото вентилиране на склада.
  • В помещението не трябва да се допускат абразия или попадане на частици от рушащи се стени или таван.

Ново: Оставите отзив за използваните от вас пелети

Оставете отзив, за да може взаимно да си помогнем за подбора и класификацията на най-добрите пелети на българския пазар
Отзиви

Как да съхранявате пелетите на открито

  • Навес и брезентово покритие: Когато нямате възможност да съхранявате складираните от вас пелети в затворено помещение, а трябва да разчитате на открита площ, най-добре е да изберете навес. Ако нямате навес, оформете такъв. Под навеса, над торбите с пелети, трябва да закрепите брезент. По възможност покрийте цялото количество пелети с брезент. Той ще ги предпазва от влага от външната среда, от пряка слънчева светлина, както и от евентуални разкъсвания на торбите от домашни животни или птици.
  • Мястото навън, в което ще складирате пелетите, трябва да е сухо. Както вече напомнихме, не трябва да се допуска овлажняване на пелетите, тъй като тогава те ще изгубят качествата си.

Съхраняване на пелетите според сезона

Складиране на пелетиВсеки сезон има своите особености, затова и особеностите на съхраняването на пелетите през различните сезони са различни.

Лятото

През него няма да ви трябва гориво, затова, ако сте се запасили с пелети за есента и зимата, те ще бъдат складирани в помещение или навън. Особено е важно полагането на грижи и проверяването на състоянието на пелетите, когато са складирани навън. Лятото е благоприятен сезон за птици и други животни. Затова трябва редовно да проверявате торбите, за да не давате възможност например на катерици да си оформят уютна хралупа в тях. Ако разполагате с градина, през лятото тя се полива редовно. Внимавайте при напояването да не се изпръскват с вода складираните навън пелети. Покрийте ги с брезент.

Есента

Това е сезон, през който започват дъждове. И тогава е важно да осигурите достатъчно добра защита за пелетите, особено ако са складирани навън. Освен брезентово покривало, което е добра защита и през лятото, можете под брезента да положите найлон за допълнителна изолация от влагата. Не забравяйте да затискате с тежести, например камъни, брезента, тъй като през есента започват да духат и силни ветрове.

Зимата

Зимата вече е много по-мека, но все пак има периоди с големи снеговалежи. Брезентовото покривало, както и найлон под него, са неизменно добра защита. Падне ли сняг, а пелетите ви са складирани навън, под навес, изчистете снега около навеса. Освен това изчистете и пътечка в снега от дома до навеса. Така няма да има риск от попадане на влага от снега в пелетите.

Пролетта

Ако през пролетта са ви останали пелети, складирани навън или в помещение, почистете освободената площ, а останалото количество пелети поставете в най-защитеното от влага място. Време е за подготвяне на складовата ви площ за нови количества пелети. И за тях трябва да се грижите по същия начин, предпазвайки ги от влагата, от птици и животни, както и от замърсяване.

Митове за пелетите

9 разбиващи мита за използването, съхранението и горенето на пелети.
Митове

Съхраняване на пелетите в бункери

Бункерите са съоръжения, в които пелетите не само се съхраняват, но и могат да се дозират за изсипване в чували. Дозирането се постига чрез полуавтоматична клапа на дъното. Бункерите са метални, подходящи за съхраняване на пелети през всички сезони. Отново ви напомняме, че е важно да не се допуска попадане на влага в бункера.

Обикновено бункерите нямат голяма вместимост, затова са подходящи за складиране на по-малки количества пелети.

Ако все пак пелетите са се овлажнили

Дори пелетите да са се овлажнили и да са се разпаднали на стърготини, все пак ще можете да ги използвате. Първо трябва да изсъхнат добре. След това можете да ги смесите с пелети в котела – 20% стърготини и 80% пелети. Тази смес ще гори добре.

Защо е важно да знаете правилата за съхраняване на пелети

Освен че чрез правилно съхраняване ще запазите качествата на закупените от вас пелети, важно е да знаете как можете правилно да ги съхранявате за продължителен период, за да се възползвате от намаленията в топлия сезон. Тогава търсенето не е голямо, цените са по-ниски. Не се колебайте да купите пелети за цялата есен и зима. Спазвайте горните правила, и те ще останат в добро състояние, запазили отоплителния си капацитет, докато дойде време да ги използвате.

Лятна Промоция - Премиум Пелети 2019

Иглолисна Дървесина. Калоричност - над 5.0 kWh/kg. Влага - под 8%
Пелети София