Дървесните пелети – ето защо си струва да ги използвате като гориво

Независимо дали ви интересува постигането на по-лесно отопление на дома или сте сред привържениците на използването на биогорива, пелетното гориво е един от вариантите, на които си струва да се спрете. Предимствата на пелетите са много и затова този вид гориво става все по-търсен.

Това е гориво, получавано от обработването на отпадъчни материали

За производството на дървесни пелети не се изсича специален дървен материал. Използват се отпадъци, получени при производството в дървообработващата промишленост. Вместо да се изхвърлят и да изгният, те се използват като гориво, след като преминават през съответните етапи на преработване.

Пелетите са компактно гориво

Тъй като се произвеждат след пресоване на обработените дървесни отпадъци и се оформят от преси, пелетите са компактни и това допринася за лесното им съхраняване, транспортиране и разфасоване.

При производството на пелетите не се използват слепващи изкуствени вещества

Още едно предимство на пелетите е липсата на изкуствени слепващи вещества, добавени за да се улесни оформянето на гранулите. Тъй като при пресоването се получава и висока температура, и високо налягане, лигнинът в дървесината е естественото слепващо вещество, което допринася за слепването на дървесните частици.

Пелетите са с висока плътност и с ниско съдържание на влага

Качествените дървесни пелети са с висока плътност, така че сравнени с другите горива, не заемат много място. Плътността им е между 600 и 750 кг/м3.

В процеса на обработването на дървесните частици, което включва и сушене, се намалява много количеството влага в готовите пелети. Обикновено съдържанието на влага е от 5% до 8%. За сравнение, дървата за огрев са със съдържание на влага около 20-30%.

Както високата плътност, така и ниското съдържание на влага са едни от условията за високо качество на пелетното гориво.

Калорийност на пелетното гориво

Пелетите имат висока калорийност, която се дължи на предимствата на тези гранули – високата плътност и ниския процент на влага. Калорийността на пелетите е средно 5,0 kW/кг. За сравнение, дървата за огрев достигат калорийност до 4,3 kW/кг.

Пелетите като екологично гориво

По-горе споменахме, че пелетите се получават от остатъчен дървесен материал. Тези отпадъци биха отделяли въглероден диоксид, ако се оставят да изгният. При горенето на пелетите, които са с ниско пепелно съдържание и ниско съдържание на влага, се отделя приблизително същото количество въглероден диоксид. Затова пелетите определено са екологично гориво.

Но това не е всичко. Проучванията са установили, че един тон пелети дори намалява емисиите на въглероден диоксид с около 1,5 тона. Ежегодно това се измерва в милиони тонове въглероден диоксид по-малко.

Уредите, използващи пелети като гориво, са автоматизирани

Пелетните уреди, използвани все повече и повече, са автоматизирани, така че да се поддържа даден режим на температурата, с равномерно подаване на гориво. Много от съвременните пелетни уреди дават възможност за автоматизирано подаване на пелетите, които се съхраняват в бункер в съседство с пелетния уред. След задаване на искания режим можете да оставите уреда да работи съгласно програмата. Зареждането на бункера с пелети може да се извършва периодично, за да има наличност за периода на изпълнение на програмата.

Почистването на пелетните уреди е лесно

При изгарянето на пелетите се отделя много малко пепел. Почистването веднъж седмично е достатъчно и отнема малко време.