9-те теста за качество на пелетите

Проверка на качеството на пелетите [9 теста]

Дървесните пелети са удобно и калорично гориво, когато са с високо качество. Затова всеки се вълнува от въпроса, как да различи качествените пелети и да не купи лошокачествена продукция, която ще се окаже с примеси и няма да допринесе за очакваната топлина, а освен това може да се отрази неблагоприятно на пелетните уреди.

Стандартите за качество на пелетите за битово и промишлено отопление

Качеството на пелетите се определя от два европейски сертификата. За пелетите за битово отопление това е сертификат EN plus, а за пелетите за промишлено отопление се прилага сертификат EN-B.

Съгласно тези сертификати, критериите, определящи качеството на пелетите, включват:

  • диаметър на гранулите
  • дължина на гранулите
  • влажността,
  • пепелното съдържание
  • топлината, отделяна при изгаряне
  • съдържанието на метали и други химични елементи, в мг на един килограм.

При пелетите за промишлено потребление ограниченията са по-малки. Но за пелети за битово потребление е важно стриктното спазване на ограниченията за влажност, пепелно съдържание, примеси.

Въпреки че търговците на пелети трябва да представят и сертификати за качеството на предлаганите от тях продукти, добре е да знаете и по какви практически начини можете да установите качеството на пелетите.

ТЕСТ ПЪРВИ: качествените пелети са добре пресовани

Пелетите се произвеждат от дървесни отпадъци – стърготини и талаш. За да се спои в гранули, материалът се подлага на пресоване под високо налягане. Лигнинът, който е част от състава на дървесината, споява отделните частици в маса, която после се обработва за гранули. Качествените пелети са добре пресовани. Затова, ако ви предлагат няколко вида пелети, опаковани в торби с еднакво тегло, изберете вида, предлаган в торби, които са най-малки. Тези пелети са добре пресовани и ще горят бавно.

ТЕСТ ВТОРИ: в опаковките с пелети не трябва да има прах

Преди да се спрете на пелети за покупка, огледайте ги в торбите, в които са опаковани. Не трябва да се вижда голямо количество прах; ако прахът е много, особено на дъното, това показва, че пелетите не са добре пресовани.

ТЕСТ ТРЕТИ: гранулите трябва да са цели

Добре пресованите и произведени от качествена дървесина пелети трябва да са цели. Ако в опаковките видите множество натрошени пелети, това означава, че продуктът не е пресован добре. Следователно качеството на такива пелети не е добро.

ТЕСТ ЧЕТВЪРТИ: качествените пелети трябва да миришат на дървесина

Можете да проверите миризмата на пелетите, като изсипете няколко шепи в найлонова торба.  Помиришете ги. Качествените дървесни пелети трябва да имат мирис на дървесина. В тях не се използват химикали, които да спояват частиците; тази спояваща роля играе лигнинът, съдържащ се в дървесината. Ако установите остър мирис, това вероятно е мирис на химикали. Не купувайте такива пелети, те не са качествени и не само няма да горят добре, но ще повредят и уредите, използвани за отопление с пелети: химичните добавки намаляват коефициента на полезно действие на уредите. Освен това част от химикалите се отделят във въздуха у дома и вредят на здравето на обитателите.

ТЕСТ ПЕТИ: качеството на пелетите може да се установи чрез накисване във вода

Вземете малко количество пелети, около една супена лъжица, за следната проба. Изсипете ги в чаша с вода и изчакайте няколко минути. След това разбъркайте. Ако водата е мътна, това показва лошо качество на пелетите. Ако е бистра и ясно можете да видите отделните стърготини, това са пелети с добро качество.

ТЕСТ ШЕСТИ: установете качеството чрез запалване на пелети от единия край

Запалете единия край на пелетата. Трябва да усетите миризма на горящо дърво. Ако миризмата е друга, качеството на пелетите не е добро.

ТЕСТ СЕДМИ: цветът на пелетите трябва да е хомогенен

Произведените от чиста дървесина пелети трябва да имат цвят на дърво. Този цвят може да варира според цвета на дървесината, но непременно трябва да е хомогенен.

Светлокафявият цвят е характерен за пелетите, които са произведени от чиста иглолистна дървесина. Ако забележите тъмнокафеви частици, това означава, че има добавена кора, а наличието на кора води до по-високо пепелно съдържание. Ако външният слой е по-тъмен, това се дължи на триене при пресоването. Наличието на външен по-тъмен слой не е проблем, ако вътрешността на пелетите е светла на цвят. Можете да проверите това, като разчупите няколко пелети.

ТЕСТ ОСМИ: използвайте съд с вместимост над един литър, пелети и вода

За този начин на проверка на качеството на пелетите ще ви трябва съд с вместимост, по-голяма от един литър. Претеглете го и запомнете теглото му. Първо напълнете съда с пелети до самия ръб и претеглете отново. Отново отбележете и запомнете теглото. А сега изсипете пелетите, напълнете съда с вода и претеглете отново.

Разделете теглото на съда с пелетите на теглото на съда, когато е пълен с вода. Полученото число трябва да е между 0,6 и 0,7 кг/л. Ако получите стойност в тези граници, това означава, че пелетите са били пресовани добре. Пресоването с достатъчно силно налягане е една от гаранциите за качество. Ако полученото при разделянето число е под 0,6 кг/л, пелетите са недобре пресовани, меки и лесно се чупят, не горят добре.

ТЕСТ ДЕВЕТИ: пелетите трябва да са с ниска влажност, а това се установява при горенето

Една от основните характеристики на пелетите е ниската влажност. Тя допринася за калоричността на отоплението. Пелетите с ниска влажност не отделят бял дим при горене. Ако при горенето на купените от вас пелети се отделя бял дим, това означава, че те са с влажност по-висока от необходимото. Повишеното количество влага отнема от получената при горенето топлина, тъй като влагата трябва да се изпари. Затова, ако установите, че закупените от вас пелети са с висока влажност, не купувайте повече от тях. Освен че калоричността им няма да е голяма, влажността ще увеличи обема на димните газове и ще причини надуване на пелетите, а това може да повреди пелетния отоплителен уред.

С тези девет практически теста можете да проверите дали пелетите, които сте купили или възнамерявате да купите, са с добро качество. Струва си да отделите време за проверка; за предпочитане е да приложите няколко от правилата за проверка, за да сте сигурни, че пелетното гориво е произведено от качествена дървесина и е пресовано добре. Освен че качествените пелети горят по-бавно и осигуряват повече топлина, те няма да повредят отоплителните уреди, а освен това няма да отделят вредни емисии.