Предимства на пелетите

Какви са предимствата на отоплението с Пелети, пред алтернативните методи за отопление

Отоплението с пелети става все по-популярно. Достатъчно е да посочим, че в края на 2013 година световното потребление на пелети е било около 22,5 милиарда тона. В студа домакинствата търсят видове гориво, които предлагат не само топлина, но и удобство. Затова е интересно да разгледаме причините, поради които все повече хора избират този вид гориво.

Удобство при зареждане на котела на пелети – веднъж седмично

Честото зареждане на котела изисква отделяне на необходимото време и е неизбежно, ако котелът е на твърдо гориво. С пелетите необходимостта от ежедневно зареждане отпада. Достатъчно е зареждане с пелети веднъж седмично. След това котелът ще работи самостоятелно: ще се включва и ще затопля както дома, така и водата за битови нужди. След постигане на необходимата температура на дома и на водата той ще се изключва сам. С котел на пелети ще имате възможност за пълна автоматизация на отоплението и осигуряването на гореща вода.

Удобство при самопочистване на котела с пелети

В сравнение с другите твърди горива пелетите предлагат и още едно удобство – самопочистване на котела. Съвременните /котли-и-горелки-за-пелети котли за пелети са с вградени системи за почистване. Вашето задължение за почистване ще се сведе до изхвърляне на пепелта от изгорелите пелети. Достатъчно е да правите това почистване веднъж седмично, преди новото зареждане за следващата седмица.

По-малка влажност и по-голяма плътност на пелетите в срванение с дървата за огрев

Пелетите са сухи, за разлика от дървата за огрев, които се доставят след изсичането и все още съдържат влага. Тази влага увеличава обема им. При пелетите влажността е само от 8 до 12%, а при суровите дърва тя е от 30 до 50%.

Освен това пелетите се предлагат на тон, а дървата за огрев – на кубик. А в купчините кубици те не са подредени плътно, което означава, че плащате и за въздуха между тях. Плътността на пелетите е един път и половина по-голяма от тази на дървата.

Предимства на пелетите в сравнение с газа, дървата и въглищата

На първо място, температурният комфорт, осигурен с пелети като гориво, е подобър, тъй като те изгарят почти напълно, около 98,5%. Освен това при изгарянето им не се отделя черен дим. Можете да инсталирате печката или котела за отопление с пелети към директен отдушник.

Пелетите не изискват допълнителна обработка като дървата

Ако се отоплявате на дърва, те трябва да се режат, ако са дълги; трябва да се цепят, за да може да горят в печката или камината. При пелетите не е необходима допълнителна обработка.

Тест за качество

9 практични начина, как да проверите качеството на пелетите.
Тествай

Пелетите се складират по-лесно и по-удобно

В сравнение с дървата и въглищата пелетите се складират много по-лесно и по-удобно, а освен това не се натрупват стърготини или въглищен прах.

При дървата и въглищата складирането изисква повече пространство. И двата вида гориво не образуват плътна маса, затова е необходимо отделяне на повече място в мазата или склада. Пелетите са малки и между тях почти не остава свободно пространство при складиране – необходимо е много по-малко място за складирането им.

Екологичните предимства на пелетите

Все по-важно става използването на екологични горива. И в това отношение пелетите имат важни предимства.

На първо място, те се произвеждат от отпадъчна дървесина. Затова се избягва изсичането на дървета за производството им.

В сравнение с другите горива, като природен газ и въглища, пелетите изгарят с отделяне на много малки количества въглероден диоксид. Затова те почти не допринасят за образуването на парникови газове и следователно за глобалното затопляне. Един пример ще илюстрира ползата от пелетите в това отношение. При изгарянето на един тон пелети вместо на един тон нефт емисиите на въглероден диоксид намаляват с около 1,5 тона. Всъщност, ако дървеният материал, използван за пелети, се остави да гние, той ще доведе до същото количество въглеродни емисии както количеството, отделено при изгарянето му. Така че използването на отпадъчния дървен материал за пелети е екологично решение.

Предимството за производство – пелетите могат да се произвеждат навсякъде

За разлика от други горива, като газ, нефт, въглища, които се добиват само от страните, които имат такива залежи, пелетите могат да се произвеждат навсякъде. Достатъчно е да се използва отпадъчната дървесна маса, оставаща в дървообработващата промишленост. А поради това, че се използва отпадъчен дървен материал, цените им се поддържат ниски и няма такъв риск от поскъпване, какъвто се наблюдава при други горива, добивани от залежи.

При горене на пелетите се отделя минимално количество креозот

Креозотът се съдържа в дървата и в каменните въглища. Той е лепкаво вещество, съдържащо смоли и сажди, което се плоучава при горене под 120 градуса, при кристализирането на газовете по повърхностите както в кюнците и комина, така и в самата печка или камина. Креозотът може да се натрупа в три форми: смесен с вода при кондензация – като петна, като коричка или като лепкав слой. Креозотът е лесно запалим, така че натрупването му води до риск от развиване на висока температура, до 2000 градуса. А това може да причини дори разрушаване на комина. Особено висок риск от натрупване на креозот съществува при използване на сурови дърва. А последните изследвания показват, че това вещество е потенциално канцерогенно.

Използването на пелети води до отделяне на минимално количество креозот. Така не се достига до натрупването му в големи количества, което би наложило специално почистване. С минималните количества креозот няма и висок риск за здравето на живеещите в дома, отопляван с пелети.

Възможност за производство на „биовъглища“ - пелети с още по-добри качества

При обработването на пелетите по специален начин се получава гориво с много по-добри качества. Обработването се извършва при обгаряне без достъп на кислород, при температура от 200 до 330 градуса. Тези пелети се наричат „биовъглища“. Те са черни на цвят и като имат следните предимства:

  • отблъскват влагата и затова могат да се съхраняват на открито – не са необходими специални складове
  • не гният и не плесенясват
  • имат по-добри показатели за изгаряне – по тях се доближават до въглищата; това е причината да се наричат и „биовъглища“.

Тъй като обработването на черните пелети ги прави устойчиви на влага и лошо време и повишава енергийната им ефективност, те са отличен избор не само за райони с неблагоприятен климат, а и за всички потребители, които искат по-високоефективно гориво.

Митове за пелетите

9 разбиващи мита за използването, съхранението и горенето на пелети.
Митове