Пелетна горелка

Устройство и работа на пелетната горелка - Видове пелетни горелки - Самопочистване

Пелетната горелка ви осигурява удобство, чрез електронната си система за управление. Вашата задача е да зададете желания режим на горене, след което електрониката ще следи за изпълнението му.

Елементите на електронната система

Основната част на системата е блокът за управление, който се намира в горелката. Показването на стойностите се следи на дисплея. Дисплеят обикновено се намира в горната част на корпуса на горелката.

Какви параметри избира и контролира електронната система

На първо място, електрониката осигурява програмирането на горивния процес.

Освен това електрониката следи за основните процеси, които се извършват в горелката като част от отоплението.

Една от основните й задачи е да следи за правилната работа на електродвигателя, който задвижва шнековия механизъм за подаването на пелетите. Редовното захранване с пелети е едно от важните условия за поддържане на горенето.

За горенето на пелетите е необходим въздух. Вентилирането на горивната камера се извършва от електродвигател. Още една важна функция на управляващата система на горелката е да следи за правилната работа на този електродвигател.

В процеса на функционирането на горелката управляващата електроника следи за поддържането на вътрешните параметри. Когато е необходимо, тя извършва оптимизиране на тези параметри, за поддържане на всички условия за безпроблемно горене.

Ролята на електронната система при проблеми или неправилно манипулиране на горелката

Когато се появят някакви извънредни обстоятелства, които причиняват грешки във функционирането на горелката, електронната система подава алармени сигнали, за да уведоми за необходимостта от намеса.

Още една защитна функция на електрониката е обезопасяването на горелката в случай че потребителят извърши някаква неправилна манипулация, която ще доведе до проблеми.

Устройство на шнековия механизъм за подаването на пелети

Шнековият механизъм подава пелетите към горелката. За целта той включва:

 • подаваща тръба
 • транспортна тръба
 • шнеков двигател с редуктор

Колкото по-дълъг е шнекът, толкова по-големи са възможностите за натрупване на дървесни стърготини, което може да влоши функционирането на горелката.

Устройство на самата горелка

Пелетната горелка включва следните основни елементи:

 • носеща конструкция
 • корпус
 • тръба за подаване на пелети
 • въздушна тръба
 • горивна тръба
 • термоелектрически нагревател за автоматично запалване на пелетите
 • вентилатор за подаване на въздух

Как се предотвратява разпространяването на огъня при възникване на обратна тяга към бункера

За предотвратяване на разпространяването на огъня при възникването на обратна тяга между шнековия механизъм и горелката може да се монтира пластмасова гофрирана тръба. При възникване на обратна тяга към бункера тя прегаря и така се предотвратява разпространяването на огъня в бункера.

Тест за качество

9 практични начина, как да проверите качеството на пелетите.
Тествай

Принцип на работа на пелетната горелка

Пелетите от бункера се подават в горелката от шнековия механизъм. Препоръчително е шнекът да се монтира под ъгъл най-много 60°.

Подаването на пелетите се регулира от електрониката, към която могат да се включат и датчици за температурата на въздуха в помещението, в което работи горелката, както и други индикатори, с помощта на които се избира режимът на работа на горелката.

При достигане на необходимата температура управляващата система привежда горелката в режим на изчакване. При този режим пелетите не изгасват, те бавно тлеят, за да може при преминаване в режим горене бързо да се възстанови процесът на горене. Когато температурата на топлоносителя в системата спадне под зададената стойност, се включва вентилаторът на горелката и под действието му пелетите се разгарят. Ако режимът на изчакване е продължил дълго и пелетите са вече престанали да тлеят, автоматично се включва електронагревателят за разпалване.

Как се увеличава мощността на пелетната горелка

Един от факторите за мощността на горелката е количеството изгорени пелети за дадено време. Шнековият механизъм подава пелетите, чрез периодично завъртане. Ако искате да увеличите мощността на горелката, трябва да увеличите количеството на подаваните пелети.

Освен бързината, с която пелетите се подават в горивната камера, за промяна на мощността може да се променя и количеството на въздуха, постъпващ в горелката. Самото количество въздух се регулира чрез промяна на скоростта на въртене на вентилатора.

Видове пелетни горелки

Пелетните горелки са:

 • факелни
 • с обемно горене
 • каминни

Факелни горелки

Тези горелки са компактни и при тях няма големи изисквания за качество на използваните пелети. Те са прости устройства и функционират надеждно.

От друга страна, факелните горелки са с малка мощност, а пламъкът им е насочен хоризонтално, което води до нагряване на съседната област на котела.

Горелка с обемно горене

Този вид горелки са с по-голяма мощност и по-висок КПД.

Но за разлика от факелните горелки те са с големи размери и по-сложна конструкция. При тях изискванията за качеството на използваните пелети са високи.

Каминни горелки

Както показва названието им, този вид горелки се поставят в пелетни камини. Освен това могат да се използват в някои пиролизни котли. Пелетите се подават отгоре, а горенето се извършва в камерата с форма на чаша.

При този вид горелки е необходимо настройването да се извършва с голяма точност. Затова те не се използват за промишлени приложения.

Какво представлява самопочистването на пелетната горелка

След известен период на функциониране на пелетната горелка в горивната камера се натрупват пелетни остатъци. Това пречи на нормалното функциониране на горелката, дори може да причини спиране на горенето, тъй като се нарушава подаването на въздух. Ако използвате некачествени пелети, натрупването на пелетни остатъци се извършва по-бързо.

Самопочистващата способност на горелката зависи от вида на горивната камера в нея. Горивните камери са във формата на купа или хоризонтални. При първите самопочистването е трудно. Затова те трябва да се използват за горелки с много малка мощност или в пелетни камини. При горелките с хоризонтална горивна камера самопочистването е по-лесно. То може да се извършва от механизъм или по газодинамичен начин.

Механично самопочистване

Механичното почистване се извършва чрез механизъм, който на определени интервали почиства камерата, чрез избутване на остатъците. За почистването горенето трябва да се преустанови и след това горелката да се запали отново. Затова механичното почистване се прилага при горелки, които функционират на принципа ON-OFF.

Газодинамично самопочистване

Този вид самопочистване се извършва чрез продухване с въздух. Продухването може да се извърши чрез компресор или чрез периодично подаване на по-голямо количество въздух от вентилатора.

Добавянето на компресор оскъпява горелката, а освен това е необходима допълнителна автоматика. Освен това, както при механичното самопочистване, трябва да се преустанови горенето, за да се извърши почистването. Затова и този вид самопочистване е характерен за горелки от типа ON-OFF.

Периодичното подаване на по-голямо количество въздух посредством вентилатора е възможно, когато самият вентилатор е с по-голям дебит. При този вид самопочистване не е необходимо да се прекъсва горивният процес.

Митове за пелетите

9 разбиващи мита за използването, съхранението и горенето на пелети.
Митове