Котел за пелети

Къде и как трябва да се инсталира пелетният котел в дома

Пелетните котли имат редица предимства пред другите котли на твърдо гориво. Те се обслужват по-лесно, зареждат се с гориво много по-рядко, замърсяването е много по-малко, а количеството получена топлина е много по-голямо – КПД на котела е много по-висок.

Какво трябва да предвидите преди инсталирането на пелетния котел

монтиране на котел на пелети

Освен за самия котел трябва да предвидите и място за разполагане на бункера, в който ще се складират пелетите. Тъй като пелетните котли са с автоматично подаване на пелетите, бункерът трябва да бъде в съседство с котела, за да може лесно да се свърже с него. Освен това специалистите съветват да се предвиди и допълнително пространство: правилото е около 50 литра обем повече за всеки ват от мощността на котела.

Обяснимо е, че при такива изисквания трябва да се предвиди голямо помещение. Но ако не разполагате с такова, можете да установите пелетния бункер в съседно помещение на това, в което ще бъде инсталиран котелът.

При избора на място за монтиране на котела и на бункера вземете предвид влажността на помещението

Много е важно при избора на място за котела и за бункера да осигурите такова с ниска влажност. Тъй като едно от предимствата на пелетите, високата калоричност, се дължи на ниската им влажност, и при съхраняването, и при подаването им в котела трябва да се осигури среда с достатъчно нисък процент на влажност, за да не се навлажнят пелетите и да се влоши качеството им.

Значението на правилното свързване на котела с бункера

Условията за правилното свързване на котела с бункера са също сред основните, на които трябва да обърнете внимание. Достигнатите при горенето температури са много високи. Ако не са осигурени условия за осъществяване на качествено свързване, ще бъдат нарушени изискванията за условията за експлоатация на котела. А това ще се отрази на срока му на годност.

Тест за качество

9 практични начина, как да проверите качеството на пелетите.
Тествай

Какви са изискванията при инсталирането на тръбите за отвеждане на дима

При избора на място за котела трябва да вземете предвид и изискванията за монтиране на тръбите за отвеждане на дима. Правилното им инсталиране и разположение ще осигури добра тяга, а от това зависи и ефективността на функционирането на котела. При инсталиране на тръбите според изискванията ще има непрекъснато достатъчна тяга, независимо от температурата на въздуха и от посоката на вятъра.

Диаметърът на тръбите трябва да бъде същият като размера на изходния отвор. А правилно поставеният капак няма да създава аеродинамичен напор или да закрива сечението на тръбата.

Тягата трябва да бъде със средна сила

За пелетните котли е необходима тяга, която да не е нито много слаба, нито много силна. Тоест тя трябва да бъде средна. За да се поддържа необходимата тяга, е добре да се монтира и стабилизатор за тягата.

Подготовка на фундамнта за монтирането на котела

Подготовката на основата, върху която ще бъде монтиран котелът, има своето голямо значение за функционирането му след монтажа.

Ако планирате сами да изградите основата за монтиране на котела, трябва да имате предвид, че тя трябва да бъде с височина от 10 до 20 см. Единият начин е да изградите специален подиум или конструкция от армиран бетон. Допълнителната защита на основата е също така важна и непременно трябва да се осигури. Това може да се постигне чрез ламаринен лист с дебелина 0,6 мм или с азбестов лист.

Още някои изисквания за помещението за котела

Котелът трябва да бъде разположен на разстояние от стените на помещението. Това разстояние трябва да е най-малко 50 см.

Вентилационните канали също трябва да се намират на определено разстояние. Разстоянието им от тавана трябва да е не повече от 40 см, а от пода не повече от 50 см.

Каква е последователността на инсталиране на котела и тръбите

При инсталирането на котела и тръбите трябва да се спази необходимата последователност. Първо трябва да се извърши подготвянето на основата. След това се извършва инсталирането на котела и на свързаните с него механизми. След това се включва и настройва автоматиката. След това се монтират тръбите.

Кои са често допусканите грешки при инсталирането на пелетни котли

Подготвили сме и списък на най-често допусканите грешки при инсталирането на пелетните котли, за да ги избягвате и по този начин да избягвате проблемите, които биха причинили тези грешки.

Монтиране в неподходящо помещение

По-горе описахме критериите за избор на помещение за пелетния котел. Ако те не се спазят и не се предвиди достатъчно място, това ще доведе до различни проблеми. Един от проблемите възниква, когато трябва да се чисти шнекът за подаване на пелети, а няма място да се извади за пълно почистване. При малки помещения възникват и рискове от пожар.

Липса на топлоизолиращо покритие върху основата за котела

По-горе вече посочихме, че основата за котела трябва да се покрие с топлоизолиращо покритие. Ако върху основата няма такова покритие и ако основата е тънка, студената повърхност отдолу и нагряваната повърхност под самия котел ще създадат условия за конденз. Това е проблем, който ще пречи на горенето и ще намали срока на експлоатация на котела.

Нестабилно електрозахранване

При нестабилно електрозахранване може да се стигне до прекъсване на работата на котела при спиране на тока. А това на свой ред ще причини редица проблеми. За осигуряване на стабилно електрозахранване се препоръчва използването на инвертор с подходяща мощност. Този инвертор изпълнява две функции: едната е стабилизиране на напрежението, а другата е като източник на непрекъснато електрозахранване.

Липса на приточна вентилация

За горенето на пелетите в котела е необходим кислород. За това помага приточната вентилация. Достатъчно е дори да се пробие отвор във външната стена, с диаметър от 8 до 10 см, и да се закрие с решетка. Това ще осигури достатъчно вентилиране.

Недобро херметизиране на бункера, котела и тръбите

Това е грешка, която е свързана с големи рискове и не трябва да се допуска. При автоматичното запалване на пелетите се отделя пиролизен газ. Ако котелът или тръбите не са добре херметизирани, тези газове ще се смесят с кислорода, проникващ през нехерметизираните места, и да се получи взрив. А ако бункерът, в който се съхраняват пелетите, не е добре херметизиран, възможно е да се получи обратно горене на пелетите в шнека и така да се стигне до пожар в бункера.

Митове за пелетите

9 разбиващи мита за използването, съхранението и горенето на пелети.
Митове