Котли и горелки за пелети

Котли и горелки за отопление с Пелети

Пелетните уреди за отопление могат да се използват или като основни уреди за тази цели, или като спомагателни. Те се използват особено в европейските страни, които не разполагат със свои ресурси от изкопаеми горива. Но освен осигуряване на алтернативно гориво, пелетите имат много други предимства, които получават използващите пелетни горелки, камини, котли и системи за отопление. Тези уреди дават възможност за екологично отопление, а освен това допринасят за по-ниски разходи за отопление.

Възвращаемост при уредите, използващи пелетно гориво

Предимствата на пелетите в сравнение с другите горива са несъмнени. Те се получават от отпадъчни материали, остатъчна дървесина от дървопреработващата промишленост, слънчогледови люспи и други. С използването им се получава добра възвращаемост на вложените средства за закупуването и инсталирането на уредите на пелети – около 50% за период от 15 години. Остатъчните материали, от които се произвеждат пелетите, не дават възможност за повишаване на цените им, което е още една важна разлика с другите горива за отопление.

Възможност за домашно производство на пелети

Допълнително удобство за тези, които разполагат с остатъчен дървесен материал, е възможността за правене на пелети в домашни условия. За целта се използват малки уреди за производство на пелети.

Ежегодно поддържане на движещите се части на пелетните уреди

Движещите се части на пелетните камини и котли, като вентилаторите и свределите за подаването на пелетите, се износват, затова е необходимо поддържане. Според препоръките на производителите то трябва да се извършва ежегодно и допринася за намаляване на общите оперативни разходи.

Пелетни горелки

Пелетните горелки стават все по-популярни, тъй като могат да се използват при проустройство на отоплителна инсталация, която до този момент е работила например на твърдо гориво. На пазара се предлагат както горелки чуждестранно производство, така и български горелки. Можете да намерите дори горелки,които работят не само с дървесни пелети, а и с пелети от други отпадъчни материали.

  • Пелетите, с които могат да работят горелките, са с диаметър F6 до F8.
  • Ефективността на изгарянето при пелетните горелки се постига чрез възможността за регулиране на изразходваното гориво.
  • Пелетните горелки могат да работят с различни видове котли, включително и да се монтират към котли, използващи твърдо гориво.

Преди избора на горелка трябва да прецените с какви пелети ще я използвате. Освен това трябва да се вземе предвид дали котелът ще може да усвоява мощността на горелката, тъй като ако усвояването не е достатъчно, това ще се отрази на разхода на пелети – той ще бъде по-висок.

Тест за качество

9 практични начина, как да проверите качеството на пелетите.
Тествай

Пелетни камини

Пелетните камини се използват главно за битово отопление, а понякога и за промишлено отопление. С тях могат да се отопляват помещения с площ до 160 кв.м. Те могат да работят автономно до 45 часа.

Пелетите се поставят в контейнер за съхранение, наречен бункер, от който се подават в горивната камера. Повечето пелетни камини са със самозапалване и контрол от термостат. При такива камини, с автоматично запалване, може да се използва и дистанционно управление. Скоростта на изразходване на пелетите може да се регулира, така че даден обем пелетно гориво да стигне и за по-дълго време.

Пелетните камини работят с дървесни пелети, но много от тях могат да работят и с горива като зърно, семена, дървесни стърготини или отпадъчна хартия.

Качеството на пелетите влияе на ефективността и на количеството пепел, която остава след изгарянето. Качествените пелети дават по-малко от един процент пепел, докато при тези с по-ниско качество процентът на пепелта е до 6%. Освен това по-нискокачествените пелети могат да повлияят неблагоприятно на електронния механизъм на камината.

Двата основни вида камини са за директно отопление и за включване в мрежа за централно отопление. Първите са за отопляване на по-малки помещения и в резервоара има пелетно гориво за около един ден. Камините от втория вид могат да се използват и за отопление на по-големи сгради.

Последните нововъведения включват контролиране на условията чрез интегриран микроконтролер, а ако се появи проблем, може да се извърши диагностичен тест.

При пелетните камини почти цялата топлина се разпространява чрез вентилатор, тоест чрез принудителна конвекция. Но вече се предлагат и пелетни камини с естествена конвекция:

За разлика от камините на дърва, при които има коминна тяга, при пелетните камини тръбите за дима са специално изолирани, за да не може газовете да проникнат в помещението. Тръбите са двустенни, с диаметър от 7,5 до 10 см. Отвътре материалът е неръждаема стомана, а отвън са галванизирани. Тъй като при пелетните камини има принудително изпускане, не е винаги необходимо тръбите за отвеждане на дима да са вертикални.

Отвеждането на газовете може да се извършва хоризонтално през отвор във външната стена и да завършва под покрива – това е удобен вариант за постройки без комин. А ако постройката има комин, се препоръчва поставянето на втулка от неръждаема стомана в комина по цялата му дължина.

Пелетните камини са одобрени за използване и в мобилни домове, докато камините на дърва не са одобрени за такова приложение.

Пелетни котли

котел и горелка за пелети

Пелетните котли имат много широка употреба, за отопляване на домове и офиси, както и за загряване на вода. Понастоящем в Европа се използват около един милион котли. Те предлагат удобството на пълно автоматично действие. Пелетните котли са подходящи за отопляване на по-големи помещения. Те се използват като централни системи за отопление, когато е необходимо постигане на мощност над 3,9 киловата. Препоръчва се да се включи резервоар за гореща вода, в който тя да се съхранява, докато настъпи време за използването й.

Едно от предимствата на пелетните котли е възможността им да работят и с по-нискокачествени пелети и с по-големи, с диаметър до F14. Затова като инвестиция те се изплащат по-бързо.

Друго предимство е специалната вградена система за почистване, в която се отделя получената от горенето пепел. Това е особено важно, когато се използват по-нискокачествени пелети, тъй като пепелта, която се получава при изгарянето им, е повече.

В сравнение с пелетните камини котлите имат по-голяма продължителност на автономна работа, тъй като бункерите им са по-големи. Но е необходимо да се отдели цяло помещение за такива бункери.

Пелетни системи – комбиниращи пелетни горелки и котли

При комбиниране на пелетна горелка и котел се получава пелетна система. Системите, обединяващи тези два елемента, имат своите предимства:

  • горенето и запалването се автоматизират;
  • ефективността се увеличава;
  • могат да се монтират в къщи и други постройки, при които има налично голямо свободно пространство;
  • към вече изградена отоплителна система може да се монтира само пелетна горелка, което е по-лесно и по-евтино решение.

Пелетните системи се монтират и поддържат лесно. Те са и шумоизолирани. Използват се и за по-големи помещения или постройки, когато е необходимо да се постигне мощност от няколкостотин киловата. Те работят най-ефективно, когато са на пълно натоварване.Тъй като фазата на загряване обикновено е по-продължителна, отколкото при системите на нефт или газ, кратките фази на горене се отразяват неблагоприятно на ефективността на горивото. Затова се комбинират с буферни системи като водни резервоари.

Митове за пелетите

9 разбиващи мита за използването, съхранението и горенето на пелети.
Митове