Качествени пелети според EN

Стандартизация на дървесните пелети според EN

За установяване на качеството на дървесните пелети и осигуряване на качествено гориво за пелетните уреди се използват стандарти. През 2010 година бяха въведени стандарт за пелети за битово отопление и стандарт за пелети за промишлено отопление. С тях е постигнато уеднаквяване на установяването на качеството на пелетите, което е улеснение както за битовите, така и за промишлените потребители - осем правила за избор на качествени дървесни пелети

Параметрите за сертификация на дървесните пелети

Дървесните пелети са с обемна плътност 650 кг/м3. Съдържанието на влага е 10%. Съдържанието на пепел на висококачествените дървесни пелети е по-малко от 0,5%.

Новият стандарт на Европейския съюз EN 14961-2

Този стандарт беше утвърден през 2010 година. С него беше въведен нов сертификат, наречен сертификат EN-plus, за пелетите, които се използват в битово отопление, както и сертификат EN-B, който се отнася за пелетите, които се използват за гориво в промишлени котли.

Новият стандарт включва и нови изисквания по отношение на пелетите: те са за пепелното съдържание, съдържанието на влага, дължината, диаметъра им и някои други свойства.

Стандартите не се контролират, за разлика от сертификатите. Сертификатите EN-plus и EN-B се контролират и са задължителни както при производството, така и при потреблението на пелети. Тези единни стандарти ще улеснят определянето на качеството на пелетната продукция както при битовите, така и при промишлените пелети.

Сертификат EN-plus за пелети за битово отопление

Този сертификат се издава за два класа на качество на пелетите – А1 и А2. Към клас А1 спадат пелети, за които съдържанието на пепел е строго ограничено – то е най-много 0.7%. Към клас А2 спадат пелети, при които съдържанието на пепел достига до 1.5 %. Пелетите от клас А се използват в малки отоплителни системи, а тези от клас А2 са предназначени за по-големи отоплителни системи или за системи, при които няма толкова строги изисквания за качеството на пелетното гориво. За пелетите от клас А2 могат да се използват повече видове дървесни суровини, което допринася за по-ниската им цена.

Механичната устойчивост на пелетите от двата класа е по-голяма или равна на 97,5%.

Сертификат EN-B за пелети за промишлено отопление

При този сертификат ограниченията са доста намалени. Съдържанието на пепел при тях може да е най-много 3,5%.

Механичната устойчивост на пелетите за промишлено отопление е по-голяма или равна на 96,5%.

Ползите, които носи сертификатът EN-plus

 1. На първо място, както е посочено по-горе, този сертификат улеснява определянето на качеството на битовите пелети. Определянето на това качество се извършва с пълна прозрачност.
 2. Сертификатът EN-plus се прилага в страните от ЕС и в страни извън Европа, което улеснява отварянето на нови пазари за пелети с необходимото качество. Производителите на пелети от своя страна също ще получат достъп до повече пазари.
 3. Стандартизирането на размерите на пелетите дава възможност за лесно обработване и транспортиране, както и за използване на автоматизирани конвейерни системи.
 4. Тъй като сертификатите се контролират, потребителите ще бъдат защитени чрез стриктното им контролирано прилагане. Те ще могат да избират пелети с еднакво качество от много по-голяма база продукция.
 5. Не на последно място, с гарантирането на производство и предлагане на качествени пелети с този сертификат, ще бъде постигнато отопление с много ниски вредни емисии.

Ползата от сертификатите за качество за установяване на проблеми в горивните уреди

Това е още едно предимство на обсъжданите сертификати. Когато за гориво се използват висококачествени пелети, а възникнат проблеми, горивото трябва да се изключи като възможен източник за тях.

За малките отоплителни пелетни уреди качеството на пелетите е особено важно

В по-малките отоплителни уреди качеството на пелетното гориво е особено важно, тъй като при използване на пелети с по-ниско качество започват да се появяват проблеми. Например ако в пелетната маса има по-големи от стандартните частици, те могат да блокират системата за подаване на горивото. Други възможни проблеми могат да се появят вследствие на пелети с по-висока от стандартната влажност. А ако в пелетната маса има и пчсъчни частици, те ще причинят износване на механичните части.

Съдържанието на елементи, които се контролират чрез сертификата EN-plus

Сертификатът определя съдържанието на следните елементи в пелетите:

 • хлор
 • сяра
 • азот
 • мед
 • хром
 • арсен
 • кадмий
 • живак
 • олово
 • никел
 • цинк

Значението на включването на прагови стойности за редица тежки метали

Включването на праговите стойности за множество тежки метали не дава възможност за използване на химически обработен дървен материал за производство на пелети от класове А1 и А2, а при пелети от клас В замърсяванията с тези метали са минимални.

Параметрите за пелетите според EN-plus

Съгласно сертификат EN-plus при сертифицирането се вземат предвид следните параметри за пелетите:

 • диаметър
 • дължина
 • калоричност
 • насипна плътност
 • прах
 • пепел
 • точка на топене на пепелта
 • влажност
 • механична якост

Митове за пелетите

9 разбиващи мита за използването, съхранението и горенето на пелети.
Митове

Как се получава сертификат EN-plus

Сертификатът се получава от международно акредитиран сертифициращ орган. Този орган проверява спазването на критериите за производството, транспортирането и съхранението на пелетите. При установяване, че критериите са спазени, се издава сертификат за клас А1 или клас А2 и печат. Печатът се поставя на опаковките за пелетите.

Контролирането се извършва веднъж годишно, като сертифициращият орган взема проби и установява дали качеството се спазва стриктно и може да потвърди сертификата, или е налице намаляване на качеството.

Как консуматорите могат да установят, че пелетите са съгласно сертификат EN-plus

На самата торба или на документа за доставка при доставки на големи количества от пелети съгласно сертификата EN-plus е поставено логото на стандарта заедно с идентификационен номер.

На уебсайта на сертификата са посочени всички идентификационни номера за сертифицираните производители.

Прилагане на сертификат EN-plus

От юли 2016 година, производителите на пелети от редица европейски страни, включително България, произвеждат пелети според този сертификат. Сертификатът се прилага и в страни на други континенти, като Бразилия, Канада, Чили, Малайзия, Тунис. Резултатът са над 6 милиона тона произведена продукция в 41 страни на пет континента.

Сертифицирането според EN-plus не е свързано с допълнителни разходи

При прилагането на сертифицирането според EN-plus на производителите няма да се налага да правят допълнителни разходи, за да получат сертификат.

Производителите на пелетни уреди и сертификатът EN-plus

Повечето производители приемат този сертификат и препоръчват използването на пелети, отговарящи му по качество. Освен това все повече производители включват сертификата в гаранциите за уредите и инсталациите.

Тест за качество

9 практични начина, как да проверите качеството на пелетите.
Тествай