Правила за избор на хубави пелети

8 правила за избор на хубави пелети

Пелетите са по-ефективно гориво, когато са с високо качество. В разнообразието от предлагани пелети е трудно да се ориентирате, без да имате информация за това, как да различавате нискокачествените от висококачествените.

Правило първо – определете качеството по миризмата

Качеството на пелетите се осигурява от качествения състав, т.е. качествена дървесина без примеси. Пелетите с добро качество са от чиста дървесина, без примеси, като например кора. Но как да разпознаете добрия състав? Цветът не е гаранция, той зависи от дървесината, използвана за производството им, така че не можете да разчитате на него като на сигурен критерий.

По-добре разчитайте на миризмата – тя трябва да бъде лека миризма на лепило. Така можете да разчитате на качествен състав на пелетите. Освен това правилото е да миришат на дървесината, от която са произведени. Ако усетите други миризми, това означава, че пелетите са били съхранявани дълго време, попили са влажност от въздуха, а заедно с влажността и миризмата на околната среда, в която са били складирани.

Правило второ – все пак има един цвят на пелетите, който е признак на ниско качество

По принцип цветът на пелетите зависи от дървесината. Те могат да бъдат светли или тъмни. Обикновено по-светлите пелети, жълтеникави на цвят, се произвеждат от дървесина, получена като отпадъци от дървообработването, а тези с по-тъмен цвят го дължат на добавянето на кори. По-скоро цветът може да определи суровината, използвана за производството, как се е извършвала пелетизацията и как са се съхранявали пелетите. Но що се отнася до качеството, не разчитайте да го установите по цвета.

Има обаче основно правило - ако цветът на пелетите е сивкав, това е причина да се откажете от купуването им. Сивият цвят на пелетите означава, че са се залежали във влажен склад доста дълго, поели са от влагата, което е признак за лошо качество – за да горят ефективно, пелетите трябва да са сухи. Едно от основните предимства на това гориво е много ниската влажност. А освен влажността в сивите пелети вероятно има и плесен.

Правило трето – качествените пелети са с гладка повърхност

Пелетите се произвеждат чрез пресоване на смляна дървесина. Това означава, че повърхността им трябва да е гладка. Колкото по-гладка е повърхността, толкова по-здрави са гранулите. Ако по повърхността на пелетите няма пукнатини или издатини, това означава добро качество и такива пелети ще горят ефективно.

Правило четвърто – пелетите не трябва да са примесени с прах

Както посочихме в предходното правило, пресоването осигурява компактност на пелетите. Доброто пресоване на качествен дървен материал е гаранция за тази компактност. Когато пелетите са примесени с прах, това означава некачествени суровини и недобро пресоване.

Още една причина за събирането на прах при пелетите е складирането им без опаковки. Тогава също лесно се натрупва прах.

Трябва да се има предвид и колко пъти са били претоварвани пелетите, тъй като при всяко претоварване се натрупва прах. Но ако са били опаковани в чували, дори и претоварването не би довело до натрупване на прах.

Правило пето – пелетите не трябва да са трошливи

Трошливостта на пелетите е отново свързана с качеството на използваната суровина. Колкото по-твърди и нетрошливи са те, толкова по-добро е качеството им, тъй като при прехвърлянето им в бункера за съхранение и при подаването към горелката няма да се разчупват. Още един термин за обозначаване на трошливостта е „абразивност“.

Абразивността се измерва с прибор, който се нарича линготестер. При изпитването върху пробата от пелети се прилага тежест от 100 кг. Пелетите се подлагат на натиска от тежестта в продължение на една минута. След това се извършва продухване с въздух под налягане. Качеството се определя според количеството частици, които са по-малки от определени размери. Колкото повече е количеството на тези частици, толкова по-ниско е качеството.

Правило шесто – проверете как се разтварят пелетите

Има още един начин за проверка на качеството на пелетите, който може да ви помогне да установите дали си струва да ги купите. Това е методът на разтваряне във вода. Пелетите винаги потъват във водата. Освен това при потапянето им във водата след известно време се получава каша.

Ако обаче не се получи такъв резултат, вероятно за слепване на частиците е използвано химично вещество. При производството на качествени дървесни пелети слепването се постига чрез лигнина в дървесината. Използването на химично лепило влошава качеството им.

Ако в разтвора с пелети установите голямо количество тежки частици, това означава, че вероятно пелетите съдържат известно количество пясък или прах. Пясъкът е основен виновник за проблеми в пелетните горелки, затова при установяване на наличие на тежки частици при разтваряне във вода не си струва да купувате пелетите, състава на които тествате.

Правило седмо – обърнете внимание на диаметъра

Според стандартите диаметърът на пелетните гранули трябва да е определен, 6 или 8 мм. От диаметъра на гранулите зависи ефективността на горене. Стандартните пелетни уреди са предназначени за горене на стандартни пелети. Ако пелетното гориво, което се използва, не е със стандартен диаметър, това може да причини проблеми. Освен това производството на пелети с нестандартен диаметър може да означава, че производителят се занимава основно с друга дейност, а произвеждането на пелети е допълнителна дейност, за която може би няма достатъчно опит и квалификации.

За всеки пелетен уред производителите посочват необходимия диаметър на пелетните гранули, които трябва да се използват с него. Ако се използват пелети с други размери, това може да създаде проблеми. Автоматизацията на пелетните уреди е свързана с подаване на необходимото количество въздух за пелетни гранули с определен диаметър. Особено ако пелетите са с по-големи размери, това ще повиши натоварването върху механичните части на нагревателя, а това ще доведе до намаляване на срока на експлоатация на уреда.

Правило осмо – за предпочитане е да изберете пелети от голям производител

Качеството на пелетите е свързано с това, дали произвеждащите ги фирми са големи или малки. Причината е в това, че големите фирми обикновено получават дървесната суровина от едни и същи доставчици, на големи партиди. Благодарение на това се получава еднородна структура и добро качество на произвежданите пелети. Големите предприятия са и специализирани в производството на пелети.

От друга страна, малките фирми често разчитат на доставки от различни източници, поради което структурата на суровината за пелетите е нееднородна. Освен това, ако производството на пелетите не е основна дейност на малката фирма, това е още един фактор за влошено качество на пелетните гранули.

Ново: Оставите отзив за използваните от вас пелети

Оставете отзив, за да може взаимно да си помогнем за подбора и класификацията на най-добрите пелети на българския пазар
Отзиви