peleti.xyz - пелети

Какво са дървесните пелети?

Дървесните пелети са сред най-използваните биопродукти. Те спадат към възобновяемите източници на енергия, тъй като се получават от дървесна маса. Те отговарят на необходимостта за висококалорично гориво, а освен това са екологични - при изгарянето им се отделят не по-големи емисии на въглероден диоксид, отколкото ако дървесната маса, от която се произвеждат, се остави да изгние.

Дървесен материал за производствения процес

Дървесният материал за производство на пелети включва отпадъчна дървесина. Освен това се използват стърготини и суров дървен материал. Могат да се използват и клони и дървесна кора, но това повишава пепелното им съдържание. Затова за производство на висококачествено продуктция според международните стандарти не се използва кора.

Производственият процес

При производството на пелетите не се добавят химически вещества за слепване на частиците, което е още едно предимство за този вид гориво. Ролята на свързващо вещество за дървесните частици играе лигнинът, който се съдържа в дървесината. При температура над 100 градуса той се разтапя и спомага за слепване на частиците.

Ако се използва дървесина, в която съдържанието на лигнин е ниско, може да се наложи да се използват добавки за постигане на слепване.

fireПроизводственият процес включва няколко етапа:

 • едро смилане на дървесния материал
 • сушене
 • ситно смилане
 • пресоване под високо налягане в гранули
 • охлаждане
 • пакетиране или складиране в насипно състояние.

При използването на суха дървесина към тези етапи се добавя и водоподготовка на материала. 

Основни характеристики

Готовите пелети имат цилиндрична форма, с диаметър 6 мм и дължина до 30 мм. Коефициентът на полезно действие на системите, използващи пелети за отопление, е от 85% до 95%. За сравнение, коефициентът на полезно действие при горенето на дърва е около 79%. Пепелното съдържание на пелетите е много ниско, най-много 1,5%, тъй като те изгарят почти напълно.

Този вид гориво има по-ниско съдържание на влага, между  8% и 10% . Калоричността на пелетното гориво е между  3800 и 4200 ккал/кг ; дървата за огрев например са с по-ниска калоричност –  3500 ккал/кг. 

Съхраняване на пелетите за запазване на качеството им

За да сте сигурни, че ще запазите горивните качества на дървесните гранули, съхранявайте ги в помещения, които не са влажни и не са изложени на замърсяване.

Сравнение между широколистна и от иглолистна дървесина като суровина

Иглолистните пелети са по-предпочитани, тъй като имат по-висока топнинна мощност, а освен това пепелното съдържание след изгарянето им е по-малко.

Повечето пелетни отоплителни уреди са предназначени за работа с двата вида дървесина. Но при използването на пелети ще установите, че ефективността на отоплението зависи повече от качеството на пелетите, а по-малко от вида на дървесината, от която са произведени.

Пелетните отоплителни уреди са автоматизирани

Пелетните отоплителни уреди включват горелки, камини, котли. Те са с автоматизирано действие. Пелетите се подават на дози според зададения режим за отопление. Запалването, горенето и изгасяването при пелетните уреди са напълно автоматизирани. Уредите могат да се управляват и посредством мобилен телефон.

Класификация

Пелетите за промишлено отопление са по-тъмни. Според международните стандарти те се определят като клас В. За тях в дървесната маса може да се добавят и кора и клонки. По-тъмният цвят се дължи на тези добавъчни дървесни части, а може да се дължи и на престояването на материала преди производството на пелети. Поради включването на кора и клонки индустриалните пелети са с по-високо пепелно съдържание. Топлинната им калоричност е по-ниска, отколкото при пелетите за битово отопление.

За битово отопление, които съгласно международните стандарти са от клас А1 или А2, са по-светли на цвят. Те се произвеждат от материал, който не е престоял дълго, а освен това не съдържат кора и клонки. На това се дължи светлият им цвят, както и по-ниското пепелно съдържание и по-високата топлинна калоричност.

Международни стандарти

cerПонастоящем е в сила европейският стандарт EN 14961-2. До приемането му през 2010 г. са се прилагали стандартите ÖNORM 7135 и DIN 51761. Първият е австройски стандарт, а вторият е германски. Съгласно тях дължината на пелетите трябва да е от 8 до 30 мм, а съдържанието на влага под 10%. Пепелното съдържание трябва да е под 0,5%.

Европейският стандарт, в сила от 2010 г, наречен  EN 14961-2 , налага еднакви правила за производството в Европа. Съгласно него се въвеждат сертификат Enplus за битови пелети, клас А1 и клас А2, и сертификат EN-B за промишлени нужди – клас В. Най-строги са ограниченията за клас А1, които са с най-ниско пепелно съдържание.

А сега още някои интересни факти за тях
 • Първите дървесни пелети са произведени от Рудолф Гунерман, германски емигрант, през 1949 г. в САЩ.
 • В Европа първото производство започва в Швеция през периода 1984-1988 г.
 • Пепелта, която остава след изгарянето им, е от 15 до 20 пъти по-малко, отколкото след изгаряне на същото количество въглища.
Идеи за използване за други цели
 • Те са чудесен избор, ако ви трябва абсорбиращ материал.
 • Можете да ги използвате като гранули за тоалетна за домашни любимци.
 • Ако планирате пикник с огън, вземете пелети за разпалка и за поддържане на огъня.
Съвети как да установите дали са качествени

Ето някои съвети, които ще ви помогнат да установите, дали са качествени:

 • Гранулите трябва да са еднородни.
 • Цветът им, както и миризмата, трябва да са близки до цвета и миризмата на изходната дървесина.
 • Ако миризмата е различна, това вероятно се дължи на добавяне на слепващи вечества, което означава, че пелетите не са с високо качество.
 • При натискане гранулата не трябва да се разсипва (не е проблем, ако се разчупи).

Тест за качество

9 практични начина, как да проверите качеството на пелетите.
Тествай

Митове за пелетите

9 разбиващи мита за използването, съхранението и горенето на пелети.
Митове