peleti.xyz - пелети

Какво са дървесните пелети?

Дървесните пелети са сред най-използваните биопродукти. Те спадат към възобновяемите източници на енергия, тъй като се получават от дървесна маса. Те отговарят на необходимостта за висококалорично гориво, а освен това са екологични - при изгарянето им се отделят не по-големи емисии на въглероден диоксид, отколкото ако дървесната маса, от която се произвеждат, се остави да изгние.

Предимства на отоплението на пелети пред отоплението с твърдо гориво.

Отоплението на пелети има своите очевидни предимства. Твърдото гориво – въглища и дърва,  изисква по-голямо пространство за складиране. Пелетите нямат празно пространство помежду си, поради много малките си размери.

Пелетите, както многократно се изтъква, са много калорично гориво, по-калорично от твърдите горива. Затова не са необходими толкова големи количества от тях, когато се запасява например едно домакинство, в сравнение с по-големите количества твърдо гориво, което би било необходимо за отопление на същото домакинство. Съотношението по калоричност е 4:1 в полза на пелетите спрямо твърдите горива.

При горенето на пелетите се отделя по-малко количество въглероден диоксид.fire

Самият процес на горене при пелетите дава още едно предимство – това гориво замърсява много по-малко. При горенето на пелети се отделят много по-малки количества сажди и пепел.

Що се отнася до уредите за отопление, използващи пелети, при тях установяваме още едно предимство – възможностите за автоматизиране на процеса на горене са много по-големи.

Не на последно място ще изтъкнем предимството, което е свързано с новата евродиректива за намаляване на вредните емисии. Тя се отнася за емисиите на въглерод и азот в околната среда. Това е още една причина за избор на уред за пелети, когато се готвите да осигурите отопление на дома. Както посочихме, емисиите на въглероден диоксид при горенето на пелети са много ниски, така че уредите за пелети ще бъдат в съответствие с директивата.

Основни характеристики

Готовите пелети имат цилиндрична форма, с диаметър 6 мм и дължина до 30 мм. Коефициентът на полезно действие на системите, използващи пелети за отопление, е от 85% до 95%. За сравнение, коефициентът на полезно действие при горенето на дърва е около 79%. Пепелното съдържание на пелетите е много ниско, най-много 1,5%, тъй като те изгарят почти напълно.

Този вид гориво има по-ниско съдържание на влага, между  8% и 10% . Калоричността на пелетното гориво е между  3800 и 4200 ккал/кг ; дървата за огрев например са с по-ниска калоричност –  3500 ккал/кг. 

Съхраняване на пелетите за запазване на качеството им

За да сте сигурни, че ще запазите горивните качества на дървесните гранули, съхранявайте ги в помещения, които не са влажни и не са изложени на замърсяване.

Сравнение между широколистна и от иглолистна дървесина като суровина

Иглолистните пелети са по-предпочитани, тъй като имат по-висока топнинна мощност, а освен това пепелното съдържание след изгарянето им е по-малко.

Повечето пелетни отоплителни уреди са предназначени за работа с двата вида дървесина. Но при използването на пелети ще установите, че ефективността на отоплението зависи повече от качеството на пелетите, а по-малко от вида на дървесината, от която са произведени.

Влагата вреди на пелетите. Затова трябва да се пазят от навлажняване и намокряне – не само от дъжд, но дори и от роса. Ако пелетите ви са качествени, те няма да поемат влага от въздуха. Добре е помещението, в което ги съхранявате, да е проветриво. Ако сте купили пелетите в полиетиленови чували, проверете дали нямат отвори – през тях може да проникне влага и ще трябва да закриете чувалите с допълнително покритие.

Пелетните отоплителни уреди са автоматизирани

Пелетните отоплителни уреди включват горелки, камини, котли. Те са с автоматизирано действие. Пелетите се подават на дози според зададения режим за отопление. Запалването, горенето и изгасяването при пелетните уреди са напълно автоматизирани. Уредите могат да се управляват и посредством мобилен телефон.

Класификация

Пелетите за промишлено отопление са по-тъмни. Според международните стандарти те се определят като клас В. За тях в дървесната маса може да се добавят и кора и клонки. По-тъмният цвят се дължи на тези добавъчни дървесни части, а може да се дължи и на престояването на материала преди производството на пелети. Поради включването на кора и клонки индустриалните пелети са с по-високо пепелно съдържание. Топлинната им калоричност е по-ниска, отколкото при пелетите за битово отопление.

За битово отопление, които съгласно международните стандарти са от клас А1 или А2, са по-светли на цвят. Те се произвеждат от материал, който не е престоял дълго, а освен това не съдържат кора и клонки. На това се дължи светлият им цвят, както и по-ниското пепелно съдържание и по-високата топлинна калоричност.

Отопление на пелети в апартамент

Ако живеете в апартамент, изборът на пелети за отопление е много удачен. На първо място, към апартамента няма толкова големи помещения за съхранение на гориво – мазетата не са достатъчни, за да поберат големи количества въглища или дърва. Пелетите се продават в найлонови чували и лесно ще се поберат в мазето, а ако имате килер в апартамента, можете да държите там по 2-3 чувалчета, за да са ви подръка.

Ако се спрете на отопление с дърва, ще трябва да предвидите време и пространство за цепенето на отделните парчета. Цепенето е много неудобно в мазето, особено ако то е малко. При избора на пелети няма да се налага да цепите.

Ако трябва да пренасяте от мазето дърва или въглища, а живеете в блок без асансьор, неудобствата са много. Твърдото гориво тежи, не е компактно. Може да замърси по стълбите, докато го пренасяте, особено въглищата. Пелетите печелят и в това отношение.

Предимството на пелетите да оставят много малко количество пепел, след като изгорят, означава, че няма да се налага да изхвърляте големи количества отпадъци след почистване на уреда за пелети.

Международни стандарти

cerПонастоящем е в сила европейският стандарт EN 14961-2. До приемането му през 2010 г. са се прилагали стандартите ÖNORM 7135 и DIN 51761. Първият е австройски стандарт, а вторият е германски. Съгласно тях дължината на пелетите трябва да е от 8 до 30 мм, а съдържанието на влага под 10%. Пепелното съдържание трябва да е под 0,5%.

Европейският стандарт, в сила от 2010 г, наречен  EN 14961-2 , налага еднакви правила за производството в Европа. Съгласно него се въвеждат сертификат Enplus за битови пелети, клас А1 и клас А2, и сертификат EN-B за промишлени нужди – клас В. Най-строги са ограниченията за клас А1, които са с най-ниско пепелно съдържание.

А сега още някои интересни факти за тях
 • Първите дървесни пелети са произведени от Рудолф Гунерман, германски емигрант, през 1949 г. в САЩ.
 • В Европа първото производство започва в Швеция през периода 1984-1988 г.
 • Пепелта, която остава след изгарянето им, е от 15 до 20 пъти по-малко, отколкото след изгаряне на същото количество въглища.
Идеи за използване за други цели
 • Те са чудесен избор, ако ви трябва абсорбиращ материал.
 • Можете да ги използвате като гранули за тоалетна за домашни любимци.
 • Ако планирате пикник с огън, вземете пелети за разпалка и за поддържане на огъня.
Съвети как да установите дали са качествени

Ето някои съвети, които ще ви помогнат да установите, дали са качествени:

 • Гранулите трябва да са еднородни.
 • Цветът им, както и миризмата, трябва да са близки до цвета и миризмата на изходната дървесина.
 • Ако миризмата е различна, това вероятно се дължи на добавяне на слепващи вечества, което означава, че пелетите не са с високо качество.
 • При натискане гранулата не трябва да се разсипва (не е проблем, ако се разчупи).

Какъв вид пелети да изберем

Фирмите, предлагащи пелети, са много. По принцип те предлагат два основни вида – за промишлени цели и за битово отопление. Първият вид има голямо съдържание на дървесна кора и поради това голямо пепелно съдържание и по-ниска калоричност. Трябва да изберете пелети за битови цели, които са с по-малко съдържание на дървесна кора и имат по-ниско пепелно съдържание.

Ако намерите оферта за агропелети, които се произвеждат от отпадъчни материали в селското стопанство, не се подлъгвайте по ниската им цена. Пепелното им съдържание е много високо, а и целостта им лесно се нарушава – чупят се лесно, при товарене, разтоварване, при самото транспортиране.

При избора не трябва да съдите само по вида на пелетите – например да избирате по блясък и гладкост. Цветът може да ви помогне при избора -светлите пелети са с по-добро качество. При тъмните пелети съдържанието на дървесна кора е по-голямо и оттам цветът им е по-тъмен. И все пак трябва да имате предвид, че не винаги цветът не е сигурен ориентир; понякога пелетите просто малко „загарят“, а  са качествени.

Дървесен материал за производствения процес

Дървесният материал за производство на пелети включва отпадъчна дървесина. Освен това се използват стърготини и суров дървен материал. Могат да се използват и клони и дървесна кора, но това повишава пепелното им съдържание. Затова за производство на висококачествено продуктция според международните стандарти не се използва кора.

Производственият процес

При производството на пелетите не се добавят химически вещества за слепване на частиците, което е още едно предимство за този вид гориво. Ролята на свързващо вещество за дървесните частици играе лигнинът, който се съдържа в дървесината. При температура над 100 градуса той се разтапя и спомага за слепване на частиците.

Ако се използва дървесина, в която съдържанието на лигнин е ниско, може да се наложи да се използват добавки за постигане на слепване.

Производственият процес включва няколко етапа:

 • едро смилане на дървесния материал
 • сушене
 • ситно смилане
 • пресоване под високо налягане в гранули
 • охлаждане
 • пакетиране или складиране в насипно състояние.

При използването на суха дървесина към тези етапи се добавя и водоподготовка на материала. 

Тест за качество

9 практични начина, как да проверите качеството на пелетите.
Тествай

Митове за пелетите

9 разбиващи мита за използването, съхранението и горенето на пелети.
Митове

Горелки, Котли, Камини на пелети - какво да изберем

При избора на уред за отопление на пелети трябва да се има предвид не само цената. Трябва да се провери колко запалвания ще издържи горелката, колко ще струва подмяната й след като завърши цикълът на употребата й. Трябва да се провери и горивната камера, от какъв материал е направена. КПД на уреда е още един критерий при избора.

Нека сега уточним как да направим избор между горелка, камина и котел на пелети.

Пелетните горелки са най-евтини. Те могат да горят и агропелети. Въпреки че този вид пелети са с високо пепелно съдържание, цената им е ниска и това е по-евтино решение за отопление. Изберете горелка с режим на тлеене, това ще удължи периода й на годност. Ако търсите най-икономичен вариант, изборът ви трябва да бъде горелка, която е автоматизирана, с варираща модулация, защото при този модел горелката променя мощността си в зависимост от това, каква мощност е необходима на отоплителната система, за да се постига постоянна температура. Горелката, която може да се почиства автоматично, ще осигури непрекъсната работа и икономии.

Горелки са необходими и за камините, и за котлите, така че тези съвети се отнасят и за тези видове уреди.

Камините се използват за отопление на помещения. Те излъчват топлина и са чудесно решение за отопление на дневната или друга често обитавана стая. За да създават и уют, камините имат прозорче за показване на огъня в горивната камера. Камините с водна риза могат да отопляват целия дом, чрез вентилатори, свързани с тръби, по които протича загрятата вода.

Ако е необходимо отоплението ви да бъде разположено в изолирано помещение или в мазето, е подходящ котел. Разликата между камините и котлите на пелети е, че при котлите топлината не се излъчва от самия уред, а се отдава по тръбите.

По-малко замърсяване с отоплението на пелети

Компактността на пелетите и това, че са от пресован материал, са гаранция за по-малко замърсяване, както в помещението, в което се складират, така и в пелетния уред, където изгарят с много малко количество отпадъчен материал.

Значението на пелетите е важно и по отношение на чистотата на въздуха. Те не допринасят за увеличаването на праховите частици в него. Въздухът около нас е замърсен с фини прахови частици, криещи рискове за здравето поради наличие на химикали, метали, а създават и благоприятна среда за развитие на бактерии, вируси, гъбички.  В домовете праховите частици се натрупват бързо, особено ако не се проветрява редовно и в достатъчна степен. Така се създават рискове за дихателната система на живеещите в тях.

Използването на пелети вместо твърди горива -дърва и въглища, е начин за намаляване на съдържанието на тези частици в околната среда.